พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งดินแดนอิสึโมะยุคโบราณประจำจังหวัดชิมาเนะ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะ
Spot ชิมาเนะ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่คุณจะได้สัมผัสรับชมเกี่ยวกับดินแดนอิสึโมะยุคโบราณจากมุมต่างๆผ่านซากโบราณสถานและวัตถุที่ถูกค้นพบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ มีการแนะนำให้ผู้เข้าชมได้รู้จักกับดินแดนอิสึโมะยุคโบราณผ่านแง่มุมอันหลากหลายโดยแบ่งหัวข้อการนำเสนอออกเป็น 3 หัวข้อ คือ “ศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะกับเทศกาลแห่งดินแดนของทวยเทพ” “โลกแห่งอิสึโมะโนะคุนิฟุโดกิ” และ “เครื่องสัมฤทธิ์กับดาบยาวสีทอง”
การจัดแสดงของที่นี่เป็นการบอกเล่าถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมในสมัยโบราณที่ทุกคนเข้าใจง่ายผ่านการใช้แบบจำลองร่วมกับการอ้างอิงข้อมูลต่างๆจากบันทึกอิสึโมะโนะคุนิฟุโดกิ เช่น เทวสถานอันใหญ่โตมโหฬารในตำนานของศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะ เป็นต้น
แบบจำลองดาบสัมฤทธิ์มากกว่า 200 เล่มและเครื่องสัมฤทธิ์ที่ถูกขุดพบถือเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

Information

ADDRESS:99-4 คิสึกิฮิงาชิ, ไทฉะ-โจ, อิสึโมะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0853-53-8600
OPEN:9.00 น. – 18.00 น. (เดือนพ.ย. – ก.พ. เปิด 9.00 น. – 17.00 น.)
Spot ชิมาเนะ