อิจิบาตะ ยาคุชิ (วัดอิจิบาตะ)

เทพยาคุชิเนียวไรแห่งการรักษาโรคตา
Culture ชิมาเนะ

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาอิจิบาตะที่สูงจากระดับน้ำทะเล 200 เมตร และอยู่บริเวณใจกลางของคาบสมุทรชิมาเนะ เป็นวัดที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากผู้คนทั่วประเทศมาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะเทพยาคุชิเนียวไรแห่งการรักษาโรคตา
วัดแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ของโรงเรียนพระพุทธศาสนาอิจิบาตะ ยาคุชิ ซึ่งมีสถานที่สักการะประมาณ 50 แห่งทั่วประเทศ มีผู้คนมากมายเดินทางมากราบไหว้บูชาเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย “อุโบสถพระพุทธรูปแปดหมื่นสี่พันองค์” อาทิ อุโบสถที่มี “เทพยาคุชิเนียวไร (พระไภษัชยคุรุ)” เป็นพระประธาน สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระไตรปิฎกได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ รวมถึงทางเดินเข้าวัดที่มีโคมไฟตั้งเรียงรายอยู่ถึง 180 ดวง
อิจิบาตะ ยาคุชิ หมายถึง “เทพยาคุชิเนียวไรแห่งวัดอิจิบาตะ” โดยชาวบ้านได้เรียกชื่อพระพุทธเจ้าองค์ดังกล่าวด้วยความสนิทสนมนั่นเอง

Information

ADDRESS:803 โคซะไค-โจ, อิซูโมะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0853-67-0111
OPEN:8.30 น. – 17.00 น.
Culture ชิมาเนะ