ศาลเจ้าฮิโนะมิซากิ

ศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพสองเสาที่ปรากฏในตำนานเทพเจ้า
Culture ชิมาเนะ

ตัวศาลเจ้าประกอบด้วยสองส่วนด้านบนและล่าง ได้แก่ “ฮิชิซูมิโนมิยะ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพอามะเทราสึ โอมิคามิ และ “คามิโนมิยะ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพซูซาโนโอะ โดยเรียกทั้งสองส่วนแบบรวม ๆ ว่า ศาลเจ้าฮิโนะมิซากิ

บริเวณผนังและรอยตัดของไม้ถูกทาทับด้วยสีขาว บริเวณเสาและคานไม้ถูกทาทับด้วยสีแดง เป็นศาลเจ้าที่คงไว้ซึ่งภาพความทรงจำในยุคโมโมยามะอันงดงาม โอบล้อมด้วยบรรยากาศน่าเลื่อมใสโดยมีป่าสนเป็นฉากหลัง

เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและการสมหวังในความรัก

Information

ADDRESS:455 ฮิโนะมิซากิ, ไทชะ-โจ, อิซุโมะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0853-54-5261
CLOSED:ไม่มีวันหยุด
Culture ชิมาเนะ