ประภาคารอิซุโมะ ฮิโนะมิซากิ

หนึ่งในร้อยประภาคารประวัติศาสตร์ของโลก
Spot ชิมาเนะ

สร้างขึ้นในปี 1903 โดยความสูงจากผิวน้ำทะเลถึงไฟประภาคารอยู่ที่ 63.30 เมตร ความสูงจากพื้นดินจนถึงส่วนยอด (ยอดประภาคาร) อยู่ที่ 43.65 เมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นประภาคารหินที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ที่นี่เป็นหนึ่งใน 16 แห่งของประภาคารที่สามารถปีนขึ้นไปได้ในประเทศญี่ปุ่น ภายในประภาคารมีบันไดเวียน 163 ขั้น ให้คุณสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวในชั้นบนสุดของตัวประภาคารได้

ภาพที่เห็นจากจุดชมวิวคือทิวทัศน์ที่งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นเทือกเขาชูโกกุทางทิศใต้และหมู่เกาะโอกิทางทิศเหนือได้อีกด้วย

Information

ADDRESS:1478 ฮิโนะมิซากิ, ไทชะ-โจ, อิซุโมะ-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0853-54-5341
OPEN:9.00 น. – 16.30 น.
CLOSED:ช่วงวันหยุดส่งท้ายปี
Spot ชิมาเนะ