งานแข่งขันไตรกีฬาระดับประเทศ ณ ไคเกะ (All Japan Triathlon Kaike)

ชาวเมืองจะร่วมใจกันเชียร์การแข่งขันอันดุเดือด
ทตโตริ

ในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีจะมีการจัดงานแข่งขันไตรกีฬาที่ใช้เวลานานและดุเดือดบนพื้นที่บริเวณชายหาดไคเกะออนเซ็นที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม

วันจัดงาน : วันที่ 29 สิงหาคม

Information

ADDRESS:ไคเกะออนเซ็น, โยนาโกะ-ชิ, จังหวัดทตโตริ และบริเวณใกล้เคียง
TEL:0859-34-2819
ทตโตริ