ร้านคุราชิกิ กิโมโน โคมาจิ สาขาเขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง (สาขาบิคันจิคุ)

ลองสวมชุดกิโมโนในเขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง
Activity โอคายาม่า

ร้านคุราชิกิ กิโมโน โคมาจิเป็นร้านที่ให้บริการเช่าชุดกิโมโนและชุดยูกาตะในเขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคังในส่วนของชุดกิโมโนที่ให้เช่านั้น มีชุดกิโมโนที่ทอจากผ้าเดนิมซึ่งมีเฉพาะที่คุราชิกิที่เดียวอยู่ด้วย คุณสามารถใส่ชุดกิโมโนหรือชุดยูกาตะของทางร้านเดินเที่ยวชมเขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคังอย่างเพลิดเพลินได้ตลอดวัน

 

・บริการเช่าชุดยูกาตะ (กลางเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกันยายน)

・บริการเช่าชุดกิโมโน (กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนมิถุนายน)

・บริการเช่าชุดกิโมโนผ้าเดนิม (ตลอดทั้งปี)

ค่าบริการ  : ผู้หญิง (3,780 เยน)  ผู้ชาย (4,860 เยน) เช่าเป็นคู่ (7,452 เยน) เช่าชุดกิโมโนผ้าเดนิม (5,940 เยน) เซ็ตผม (1,296 เยน) ฯลฯ

Information

ADDRESS:5-10 ฮมมาจิ, คุราชิกิ-ชิ, จังหวัดโอคายาม่า
TEL:070-5676-4605
OPEN:9.30 – 17.00 น.
CLOSED:ไม่มีวันหยุดประจำ
Activity โอคายาม่า