งานประเพณีลอยตุ๊กตาแห่งโมจิกาเสะ (โมจิกาเสะ นากาชิบินะ)

งานประเพณีพื้นบ้านที่ผู้คนจะอธิษฐานขอพรให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทตโตริ

งานประเพณีลอยตุ๊กตาแห่งโมจิกาเสะมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ในวันงาน ผู้คนจะนำเอาตุ๊กตาคู่ชายหญิงที่ทำจากกระดาษใส่กระทงฟางซันดาวาระและประดับตกแต่งด้วยกิ่งดอกท้อหรือขนมฮิชิโมจิ ก่อนนำเอาไปลอยแม่น้ำเซ็นไดพร้อมกับอธิษฐานขอพรให้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

วันจัดงาน : วันที่ 18 เมษายน 2018 (วันที่ 3 มีนาคม ตามปฏิทินจันทรคติ)

Information

ADDRESS:บริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาลอยน้ำ “นากาชิบินะ โนะ ยากาตะ” (33-3, เบฟุ, โมจิงาเสะ-โจ, ทตโตะริ-ชิ, จังหวัดทตโตะริ)
OPEN:10.00 น. เป็นต้นไป
ทตโตริ