ประติมากรรมโคเตเอะแห่งมิตสึ

วัฒนธรรมเชิงสถาปัตยกรรมของชาวบ้านในช่วงปลายยุคเอโดะถึงต้นยุคโชวะ
Culture ทตโตริ

ประติมากรรม “โคเตเอะ (Kote-e)” เป็นประติมากรรมแกะสลักลายนูนรูปต่างๆ (รูปสัตว์ พืช ฯลฯ) บนผนังปูนปลาสเตอร์โดยช่างปูนจะใช้เกรียงในการแกะสลักตกแต่งลวดลาย ทั้งนี้ ในหมู่บ้านมิตสึของจังหวัดทตโตริ มีบ้านจำนวน 24 หลัง (จาก 48 หลังคาเรือน) ที่ได้รับการตกแต่งด้วยประติมากรรมดังกล่าว ซึ่งการที่มีประติมากรรมโคเตเอะหลายชิ้นรวมกันอยู่ในที่เดียวเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากในประเทศญี่ปุ่น ผลงานศิลปะอันประณีตแต่ละชิ้นที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จะทำให้คุณได้เห็นเทคนิคฝีมือชั้นเลิศของช่างปูนที่ได้รับการสืบทอดมาจากยุคเอโดะ

※หากจะเข้าชมบ้านพักส่วนบุคคลต้องขออนุญาตก่อน

 

 

Information

ADDRESS:มิตสึ, โคโตอุระ-โจ, โทฮาคุ-กุน, จังหวัดทตโตริ
Culture ทตโตริ