ฮิอิกาว่าเทโบ

สถานที่ชมอุโมงค์ต้นซากุระความยาวราว 2 กิโลเมตร
Nature ชิมาเนะ

สถานที่แห่งเดียวในภูมิภาคชูโกกุที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “ 100 จุดชมดอกซากุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น” ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงดงามของอุโมงค์ต้นซากุระกว่า 800 ต้น ความยาวราว 2 กิโลเมตร
ในเมืองอุนนันมี “ซากุระโมริ” ผู้มีหน้าที่ดูแลต้นซากุระโดยเฉพาะ โดยดูแลต้นซากุระที่มีอายุกว่า 80 ปี รวมถึงการเพาะพันธุ์ต้นซากุระในเมือง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองแห่งนี้ให้เป็นเมืองแห่งดอกซากุระ
ช่วงเวลาชมดอกซากุระ: ปลายเดือนมีนาคม-กลางเดือนเมษายน

Information

ADDRESS:ที่อยู่: คิสุกิ, คิสุกิ-โจ, อุนนัน-ชิ, จังหวัดชิมาเนะ
TEL:0854-40-1054 (ฝ่ายการค้าและการท่องเที่ยวแห่งเมืองอุนนัน)
Nature ชิมาเนะ