เทศกาลตุ๊กตาฮินะ ณ เมืองโทโมะ (โทโมะมาจินามิ ฮินะมัตสึริ)

งานเทศกาลที่จะทำให้ย่านเมืองโทโมะเต็มไปด้วยสีสันของฤดูใบไม้ผลิ
ฮิโรชิมา

โทโมะโนะอุระเป็นเมืองท่าที่ยังคงหลงเหลือบรรยากาศของยุคเอโดะมาจนถึงปัจจุบัน งานเทศกาลนี้จะมีการตกแต่งประดับประดาตุ๊กตาฮินะตามสถานที่ภายในเมืองราว 100 แห่ง ทั้งบ้านพ่อค้าเก่า บ้านโบราณ และร้านรวงต่างๆ
ตลอดช่วงที่มีการจัดงานเทศกาล คุณสามารถเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีกลิ่นอายแบบเมืองท่าโทโมะโนะอุระพร้อมกับชมตุ๊กตาฮินะได้อย่างเพลิดเพลินใจ

วันจัดงาน : ที่22 – ที่24 มีนาคม 2024

Information

ADDRESS:ทั่วทุกพื้นที่ของโทโมะ-โจ, ฟุกุยามะ-ชิ, จังหวัดฮิโรชิม่า
TEL:080-5614-2778
ฮิโรชิมา