เดินเล่นสบายๆ ในเขตอนุรักษ์คุราชิกิบิคัง

Spot

เดินเล่นในเมืองเก่าอันงดงามที่ผสมผสานความเป็น “เรโทร” และความเป็น “โมเดิร์น” เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี

เมืองประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคังมีแม่น้ำคุราชิกิไหลผ่านและมีสะพานที่เชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกัน อาทิ สะพานอิมะบาชิ สะพานทาคาซาโกะบาชิ

หากต้องการมองสะพานจากผิวพื้นน้ำก็ต้องนั่งเรือล่องลำน้ำ “คุราชิกิคาวะบุเนะนากาชิ”

ท่านสามารถใส่ชุดกิโมโน  ชุดยูกาตะเดินรอบเมืองประวัติศาสตร์คุราชิกิบิคังได้

การเช่ากิโมโนที่ทอจากผ้าเดนิมก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน เนื่องจากเมืองคุราชิกิเป็นเมืองผลิตผ้าเดนิม

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนั่งรถสามล้อลากชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามของตึกรามบ้านช่อง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงสีขาว กำแพงสไตล์นามาโกะของคลังสมบัติ หน้าต่างสไตล์ญี่ปุ่นสมัยก่อน

ถนนด้านหลังของเมืองประวัติศาสตร์คุราชิกิมีร้านรวงตั้งเรียงรายกันมากมายทั้งร้านขายของจิปาถะ ร้านกาแฟ

ในยุคเอโดะ เมืองคุราชิกิเป็นเมืองการค้าที่มีผู้คนเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคัก และร่องรอยความเจริญนั้นก็ยังคงเหลืออยู่จวบจนปัจจุบัน

ธีมพาร์คยอดนิยมที่ซ่อนกลไกหลอกสายตาผู้คน “พิพิธภัณฑ์โมะโมะทาโร่ โนะ คาระคุริ”

ที่นี่ยังมีแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์ของโมะโมะทาโร่ด้วย

นอกจากนี้ท่านยังสามารถสัมผัสบรรยากาศในเมืองตอนกลางคืน ซึ่งให้ความรู้สึกอีกแบบต่างจากในตอนกลางวันได้ด้วย

More information

สถานที่ท่องเที่ยว